STUDIO H

Studio H designer interiører som vektlegger både funksjonelle, estetiske og psykologiske behov. Solide, naturlige og taktile materialer appellerer til sansene og skaper gode og menneskevennlige omgivelser. Forankret i beboernes behov og livsstil, og i boligens karakter og kvaliteter, skaper vi hjem som er gode å leve i.Hva kan vi bistå med?


  • Endring av planløsning for å gjøre boligen mest mulig funksjonell og dekke beboernes behov.
  • En helhetlig plan for materialvalg, farger, møblering og belysning som skaper en rød tråd gjennom boligen.
  • Design av skreddersydd innredning for optimal plassutnyttelse.