TJENESTER

Ny planløsning

Endre planløsningen for å gjøre boligen mest mulig funksjonell basert på beboernes behov og livssituasjon.

Helhetlige interiørvalg

En helhetlig plan for materialer, farger, møblering og belysning som sikrer en rød tråd gjennom hele boligen.

Skreddersydde løsninger

Skreddersydd innredning som sikrer maksimal plassutnyttelse og gir boligen et helhetlig preg.

Slik jobber vi

Behovsanalyse

Kartlegging av ønsker og behov som danner grunnlag for et helhetlig interiørkonsept og løsningsforslag.

Designprosess

Utarbeidelse av plantegninger og forslag til materialer, farger, møbler og skreddersydde innredningsløsninger.

Kvalitetssikring

Oppfølging av arbeidsprosess og håndverkere for å sikre kvalitet i utførelsen ned på detaljnivå.